9 pași pentru instalarea cu succes a panourilor fotovoltaice

Blog

În contextul creșterii abrupte a prețurilor pentru energia electrică/ gaze naturale și sub spectrul limitării accesului la consum pe motiv de „consumatori neesențiali”, tot mai multe companii și persoane fizice își manifestă interesul de a dobândi o independență energetică (cel puțin relativă), precum și de a muta unii consumatori de pe gaze pe electricitate (aragaz/ centrală termică, etc).

Această situație a generat o creștere a cererii de instalare a panourilor fotovoltaice și, ca atare, au apărut și întreprinzători dispuși să satisfacă această cerere. Montarea acestor echipamente face parte dintr-un proces complex, ai cărui pași îi vom detalia în cele ce urmează.

Dicționar de termeni:

ATR: aviz tehnic de racordare, care este emis de către operatorul de rețea și care arată puterea nominală de consum atribuită unui consumator.

PROSUMATOR: este o persoană juridică sau fizică, ce deține atât rolul de consumator de energie, cât și rolul de producător.
DISTRIBUITOR ENERGIE: activitatea de distribuție a energiei electrice este realizată prin rețeaua concesionată în anumite zone ale țării, drept pentru care este monopol natural. De aceea, distribuitorului i se mai spune și operator de rețea. Ce trebuie să știi e că nu îți poți schimba distribuitorul de energie electrică. Într-un județ, rețeaua de joasă, medie și înaltă tensiune și compusă din stații de transformare, stâlpi, cabluri subterane și aeriene, contoare, sisteme de telecontrol etc. se află în grija unui singur distribuitor.

FURNIZOR ENERGIE: activitatea furnizorului constă în vânzarea de energie către consumatori (în cazul prosumatorilor, vinde și cumpără) – se ocupă de ofertele și abonamentele de energie, îți trimite facturile, îți poate vinde diverse produse și servicii conexe și îți oferă asistență în anumite situații. Indiferent de zona de distribuție, îți poți alege ce furnizor dorești.

PREȚUL ENERGIEI: într-o factură de energie, poți vedea mai multe rânduri cu diverse componente de preț. Dintre acestea doar una singură este supusă negocierii, în acest moment doar teoretic, și anume rândul referitor la „energia activă”. Restul rândurilor sunt taxe fixe, aplicate forfetar pe KWh, și nu pot fi negociate.

COMPENSARE CANTITATIVĂ: dacă prosumatorul produce, în anumite momente, mai multă energie decât consumă, acesta va acumula în contul său o anumită cantitate de KWh, de care se va putea folosi atunci când producția sa va scădea sau nu va exista (în timpul nopții sau în perioada toamnă târzie – primăvară timpurie).  Pentru încadrarea în categoria de „compensare cantitativă”, prosumatorul trebuie să nu aibă instalată o capacitate de producție mai mare decât 200KWh. Depășirea acestei cantități duce la încadrarea prosumatorului în rândul celor care pot face compensare financiară.

COMPENSAREA FINANCIARĂ PENTRU PROSUMATORUL ÎNCADRAT ÎN LIMITELE COMPENSĂRII CANTITATIVE: excedentul de energie introdus în rețea se compensează automat financiar la un tarif reglementat.
COMPENSARE FINANCIARĂ: se referă la prosumatorii care dezvoltă capacitate de producție ce depășește 200KWh. Pentru aceștia, se acordă plata energiei introduse în rețea la nivel reglementat.

PRODUCĂTOR DE ENERGIE: se referă la deținătorii de parcuri fotovoltaice, ce au o putere instalată de peste 500KWh. Este o situație specifică și care necesită suportul unei echipe specializate în producția de energie electrică.

SUPRAFAȚA UTILĂ: este suprafața pe care pot fi montate panourile fotovoltaice.

SUPRAFAȚA NECESARĂ: este suprafața care este necesară în mod real atingerii producției necesare.

INVERTOR: este un dispozitiv care transformă curentul continuu (CC) de 12V în curent alternativ (AC) de 240V. Aparatele electrice funcționează pe bază de curent alternativ de 240V, așa că, atunci când energia este primită dintr-o sursă de curent continuu, precum un sistem fotovoltaic, o baterie sau un generator, este necesar un invertor, care să transforme energia într-una utilizabilă pentru aceste aparate. Practic, invertorul constituie o „punte” de legătură între sursa de energie electrică și aparatul care trebuie alimentat, folosind curent.

SOCIETATE CU LICENȚE ANRE: lucrările de instalare și punere în funcțiune a panourilor fotovoltaice se pot executa doar de către companii ce dețin avizele necesare eliberate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Lipsa licențelor pentru cel care montează panourile va duce în mod automat la refuzul distributorului de a accepta conectarea sistemului fotovoltaic la rețeaua electrică de distribuție.

BATERII DE STOCARE: sunt baterii ce permit stocarea energiei produse în timpul zilei pentru a fi folosită în timpul nopții sau atunci când există un consum mai mare, în perioade cu producție mai scăzută.
 
Procesul de instalare și conectare a panourilor fotovoltaice:

 1. Alegerea furnizorului de servicii. Primul pas pe care ar trebui să îl facă cel ce-ți oferă serviciile este să-ți demonstreze deținerea licențelor ANRE, care îi permit să efectueze astfel de lucrări. Manopera realizată de societăți ce nu dețin astfel de licențe nu este luată în considerare de către distribuitori (administratorii rețelelor) și, prin urmare, nu va fi acordat avizul de funcționare care permite accesul la rețea. Un atu suplimentar al furnizorului ar fi existența unui portofoliu de lucrări.
 2. Obținerea ATR-ului. Al doilea pas ar fi ca furnizorul să-ți solicite ATR-ul. De ce? Pentru că, indiferent de cât de mare este suprafața pe care o deții, nu vei putea livra, în calitate de prosumator, mai mult decât ceea ce este admis la consum. Astfel, degeaba primești o ofertă prin care poți umple terasa sau acoperișul clădirii cu panouri fotovoltaice, dacă ATR-ul pe care-l ai nu-ți permite livrarea în rețea.
 3. Calculul consumului. Pasul al treilea este identificarea consumului anual și a curbei de consum anuale, informații necesare stabilirii optimului de putere ce urmează a fi instalate, desigur, avându-se în vedere și limitările date de ATR și/sau spațiul disponibil. Există posibilitatea instalării unor baterii de stocare, dar este nevoie de un calcul exact asupra eficienței sale, luându-se în calcul costurile și beneficiile.
 4. Identificarea suprafeței disponibile pe care pot fi intalate panourile și, în cazuri determinate în mod obiectiv, realizarea unei expertize tehnice care să evalueze rezistența acoperișului la suprasarcina adăugată.
 5. Realizarea planului bazat pe studiul de insolație și pe factorii obiectivi ce determină capacitatea sau dimensiunea producției. Aceasta trebuie să determine atât producția și termenul de amortizare a investiției, cât și randamentul investiției pe durata de viață a sistemului.
 6. Identificarea echipamentelor, adică prezentarea tipului de panouri ce urmează a fi instalate, documentele de certificare CE, testimoniale asupra calității acestora și certificate de garanție cu durată minimă asigurată. De asemenea, trebuie oferită garanția asupra posibilității de remediere sau înlocuire în viitor a unor eventuale componente defecte.
 7. Instalarea. Prezentarea duratei și a perioadei de execuție a lucrării și întocmirea documentației instalației, în cursul lucrărilor de execuție.
 8. Realizarea dosarului de prosumator și transmiterea lui către distribuitor și furnizor. Medierea diferitelor aspecte între prosumator și distribuitor/ furnizor.
 9. Certificatul de racordare. Ultimul pas este predarea către beneficiar a certificatului de racordare încheiat cu distribuitorul și a contractului de prosumator încheiat cu furnizorul de energie electrică.
   
  Recomandăm ca alegerea serviciilor legate de instalarea de panouri fotovoltaice să fie realizată luând în considerare cel puțin aspectele enumerate mai sus, pentru a evita tergiversarea punerii în funcțiune a instalației, precum și alte neplăceri sau disfuncționalități, ce pot apărea pe parcursul procesului și care pot împiedica o funcționalitate corectă a sistemului.