Servicii

Consultanță în achiziții energie și gaze naturale:​

Profilare Consum

Întocmire documentații pentru licitații

Negocieri Furnizori

Mediere Contracte Furnizare

Audit energetic

Companiile noastre sunt specializate în domeniul auditării energetice pentru următoarele tipuri de servicii:

 • Audituri generale și rapoarte de audit privind nivelul de investiții: electricitate, gaze naturale, HVAC etc
 • Soluții de optimizare consumuri
 • Evaluarea consumului de energie electrica și energie termică
 • Recomandări pentru îmbunătățirea eficienței economice
 • Analize cost-beneficia pentru soluțiile propuse și asistență pentru oportunități de finanțare
 • Măsurători profesionale, teste, diagnostice, termoviziune, mentenanță preventive și corectivă.

Dimensionare si proiecție sisteme fotovoltaice

 • Analiza situației existente (consumuri, conexiune rețea, spațiu disponibil, etc.)
 • Analiza curbei de consum
 • Analiza curbei de producție
 • Dimensionarea sistemului
 • Corelare producție/consum
 • Suport în implementarea sistemului
 • Suport în operarea sistemului
 • Suport în procedura de certificare prosumator cu compensare cantitativă/financiară
 • Suport în vânzarea excedentului de energie
 • Suport în gestionarea dezechilibrelor

Iluminat public/ privat

 • Analiza situației existente (consumuri, putere instalată, grad iluminare, etc.)
 • Identificarea soluției tehnice adecvate
 • Analiza comparativă a sistemului nou
 • Testarea soluției
 • Implementarea sistemului
 • Suport în operare și mentenanță

Consultanță în achiziții energie și gaze naturale:

 • profilare consum
 • întocmire licitații
 • negocieri furnizori
 • mediere contracte furnizare

Servicii de asistență a proceselor de eficiență energetică:

 • Asistență în finanțarea programelor de eficiență energetică
 • Analiză, diagnoză și soluții pentru consumurile mari față de standardul industriei
 • Reducerea costurilor cu energia electrica și gazele naturale
 • Susținerea financiară a proiectelor de eficiență energetică
 • Reducerea costului cu energia reactivă
 • Reducerea costului prin montarea de transformatoare de medie tensiune
 • Reducerea costurilor cu energia electrică și termică prin cogenerare locală
 • Recuperare de căldură
 • Negocierea prețului și condițiilor contractuale cu furnizorii
 • Sustenabilitatea prețului pe perioada contractului
 • Analiza consumurilor energetice
 • Identificarea consumurilor mari și soluții de reducere a acestora
 • Analiza profilului de consum al clientului generează economii importante prin alegerea de soluții customizate pentru fiecare client în parte
 • Alegerea planului de consum (binom, mnom)
 • Asistență tehnică și financiară pentru proiecte de producere locală on grid/ off grid de energie verde (fotovoltaice, eoliene, cogenerare)
 • Coordonarea eficienței energetice
 • Asistență în achiziționarea consumatorilor de electricitate/ gaze
 • Planificarea consumului de energie în concordanță cu procesele specifice
 • Management de proiect în implementarea programelor de eficiență energetică

Consultanță de management:

 • Analiza proceselor de business din cadrul companiilor de distribuție, furnizare și  producție de energie
 • Soluții de digitalizare a activităților și proceselor interne din companiile de utilități
 • Project management în implementarea de soluții de digitalizare pentru rețelele electrice, precum GIS ( Geographic Information System) si SMI (Smart Meter Installation)

Consultanță în finanțarea proiectelor

 • Fonduri nerambursabile – : Granturi norvegiene, granturi SEE, fonduri europene
 • Creditare – asistarea în obținerea de finanțare de la instituțiile de credit, fonduri de investitii, banci, investitori
 • Investiții recuperate din economii – identificarea investitorilor interesați în implementarea proiectelor și recuperarea investiției din economiile înregistrate prin implementarea soluțiilor de eficienta energetica